Make your own free website on Tripod.com
O GORI
    Gora je oblast koja se nalazi na tromedju izmedju Kosova Makedonije i Albanije.Ova oblast je ovako dobila naziv po prelepim visoravnima koji se tamo prostiru.Ovu oblast po imenu Gora nastanjuje jedan miroljubiv narod po imenu GORANCI ili kako oni sebe nazivaju Nasenci.U naucnoj litetaturi tesko cete naci reference o ovom Muslimanskom narodu;Gora je "zaboravljena zemlja".O poreklu Goranaca ima dosta verzija.

                                GORANSKA NARODNA BALADA

JUSUF I DZEMILJA
Da li ste culje, razbralje
so bilo cudo goljemo
vo tija selo Krusevo:
se beret hodze-hadzije
i Dzemiljina akraba
Dzemilja ce ga turaje
Dzemija bela i crvena                
Dzemilja na daleko cujena
Dzemija nisan vo selo
Dzemilja gorska hanema
Jusufe milo materino
Dzemilja neje za tebe
ti ka si osov vo Prizren
ona ti osla vo roda
ti ka si stignaf od pazar
toga se Dzemilja vratila
oj more Jusuf hadzija
da znajes imas ime goljemo
ti da ga turas Dzemilja
Dzemilja neje za tebe
majka ce najde poarna
poarna i po hubava.
Oj more Jusuf hadzija
dal ti je zalj za dukati
il ti je zalj za haljista?
majcice mila premila
aljista ogin da ge izgore
dukati sejtan izede
ka da ga Dzemka prezaljim
Dzemka mi dusa izgore
neprojdoa sest nedelje
Dzemilja ga dadoa vo Sisteec
ke materina rodbina
ga dalje ce ga zimaje
so dve ralje svirlje tupani
majcice mila premila
eno ge idet tupani
so Dzemiljine svatoji
od bela zemna nadolu
frljaje puske kursumi
majcice mila premila
zatvori vrate pendzeri
da ne ga slusam jekava
da ne ge cujem tupani
da ne ge vidjim svatoji
ej mori Razo setrice
osedlaj mikonja doria
frlji mu bela terkija
Dzemilja da ga ispratim
do Sisteecke gumena
iljeze Jusuf vo sred selo
na ata konja dorija  
na ramo puska graorka
i altipatlak vo puas
svatoji se uplasia
kroz selo se rasturija
Jusuf ge vikna svatoji
i Dzemiljine deveri
nemojte ne se plasite
tupani ne zastanujte
terajte svadbi redoi
izin mi dajte i mene
da dojdem i ja vo Sisteec
Dzemilja da ga ispratim
i da gi dadem daroi
so ge nosila Dzemilja
ej mori bela Dzemiljo
podigni mori duak od celo
jos jen put da se vidjime
ja da ti dadem daroi
i alaf da se ucinime
oj more Jusuf hadzilja
ne digam dauk od celo
od tebe imam avalje
zamalje Jusuf premalje
na Sisteecke zavori
pri Siseestecke grobista.

           
                    Karta Gore