Make your own free website on Tripod.com
   DRAGAS
   RESTELICA
   BROD
   G.RADESA
   D.RADESA
   G.RAPCA
   D.RAPCA
   KUKALJANE
   VRANISTA
   GLOBOCICA
   ZLIPOTOK
   KRUSEVO
   G.KRSTEC
   D.KRSTEC
   BACKA
   LJUBOSTA
   LJESTANE
   ORCUSA
   MLIKE
   DIKANCE
____________________
Goranska sela vo Albanija :
   SISTEEC
   ORESEK
   CRNELJEVO
   BORJE
   ORGOSTA
   KOSARISTA
   PAKISA
   ZAPOD
   OCIKLJE
____________________
   Goranske sela vo
Makedonija:
   JALOVJANE
   URVIC
____________________