Make your own free website on Tripod.com
WEB SKOLA
________________________________________________________________
@ (at, monkey)
Monkey, ludo a i et nazivi su za znak "@". Englesko znacenje znaka je at (kod), a koristi se u adresama elektronske poste kako bi se oznacilo na kojem posluzitelju korisnik ima otvoren korisnicki racun.
ASP (Active Server Page)
je HTML stranica koja sadrzi jednu ili vise skripti (mali programi) koje se obradjuju na posluzitelju koji koristi Microsoftov program. Posluzitelj obradjuje stranicu prije no sto se ona salje korisniku koji ju je zatrazio. Skripte mogu biti u Javi, Visual Basicu, ili ActiveX Data objekti.
bps (bps)
Kratica engleskog izraza bits per second. Oznacava brzinu prijenosa podataka, odnosno koliko se bitova podataka obradi ili prenese u jednoj sekundi.
datoteka, (fajl, eng file)
Datoteka je skupina identicnih podataka. Osmisljena je kako bi se podaci u kompjuteru spremali u organizirane skupine olaksavajuci rad i pretrazivanje. Radi organizacije, razlikovanja i s ciljem lakseg pronalazenja datoteka na racunaru, svaka ima svoje ime i ekstenziju. Ime je odredjuje sadrzajno, dok ekstenzija odredjuje kojeg su tipa podaci sadrzani u datoteci. Ime i ekstenzija odvajaju se tackom. Npr. datoteka PISMO.TXT vjerojatno sadrzava pismo u tekstualnom formatu. Kazemo vjerojatno jer korisnik moze datoteci dati bilo kakvo ime, pa tako PISMO.TXT mogu biti upustva za upotrebu kafomata. No pitanje je hocete li traziti datoteku PISMO.TXT kada budete trebali upute za upotrebu kafomata.
davatelj Internet usluga (ISP)
ISP (Internet Service Provider), odnosno davatelj Internet usluga je firma koja pruza usluge spajanja na Internet, e-maila, smjestaja Web stranica itd. COB Mostar je davatelj Internet usluga.
domena (domain)
Domena je podrucje nadzora ili skup informacija. Na Internetu je domena podrucje oznaceno nekim imenom, odnosno skup nekih informacija. Npr. www.gora.8m.net oznacava web posluzitelj u domeni www.gora.8m.net
download (download)
Prijenos podataka s jednog kompjuterskog sistema na drugi. Iz perspektive korisnika Interneta, download fajla znaci zatraziti je od drugog kompjutera (npr. Web stranicu na drugom kompjuteru), primiti je i spasiti na svoj kompjuter. Ne postoji bas odredjena bosanska rijec, vec se koristi engleski izraz – download .
ekstenzija (extension)
Opisuje vrstu podataka pohranjenih u fajlu. Npr. fajl s ekstenzijom TXT sadrzi tekst, dok fajl s ekstenzijom SYS sadrzi sistemske podatke.
elektroniska posta (e-mail)
Elektronska posta je naziv usluge na Internetu koja omogucuje slanje i primanje poruka putem Interneta.
freeware (freeware)
Program koji se smije besplatno koristiti, a najcesce i slobodno distribuirati bez izmjena. Izmjene su striktno zabranjene. Autoru se ne placa nikakva naknada za koristenje programa.
hipertekst (hypertext)
Tekst u kojem odredjene rijeci ili slike sluze kao veza (link) prema drugim tekstovima, slikama, zvucnim zapisima ili nekom drugom dokumentu. Web stranice su hipertekst.
HTML (HyperText Markup Language)
Programski jezik koji se koristi za stvaranje hipertekstovnih dokumenata (dokumenata koji sadrzavaju linkove) na Webu.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protokol koji se koristi za prijenos hipertekstovnih dokumenata, tj. Web stranica.
HTTPS (HyperText Transmission Protocol, Secure)
Protokol koji sluzi za siguran prijenos podataka i Web stranica izmedju korisnikovog Web klijenta i Web posluzitelja. Podaci koji se razmjenjuju se kriptiraju, tako da ih neovlasteni korisnici ne mogu procitati. HTTPS protokol se koristi kada je potrebno razmijeniti privatne podatke, kao sto su lozinke kod koristenja raznih Web servisa, brojevi kreditnih kartica kod on-line kupovanja .
ICQ (ICQ)
(eng. I Seek You - trazim te)
Program koji omogucava kreiranje liste poznanika koji takodjer imaju instaliran ICQ. Tada mozete vidjeti tko je od njih istovremeno kada i Vi spojen na Internet. Omogucava slanje poruka, brbljanje (chat) s jednim ili vise korisnika, prijenos fajlova, komunikaciju glasom itd.
IMAP (Internet Message Access Protocol)
Protokol za prijenos elektronske poste. Pruza vesu mogucnost manipulacije elektronskom postom na samom posluzitelju.
Internet (Internet)
Svjetska mreza medjusobno povezanih kompjutera.
IP adresa (IP address)
Jedinstvena numericka adresa nekog kompjutera spojenog na Internet. Sastoji se od cetiri broja odvojena tackama. Ime je dobila prema IP protokolu.
IRC (Internet Relay Chat)
Usluga na Internetu cija je svrha brbljanje s drugim korisnicima. Vrlo je popularan, no lako postanete ovisni. Stoga, oprez!
ISDN (Integrated Services Digital Network)
Naziv za novu, digitalnu telekomunikacijsku mrezu, koja zamjenjuje staru analognu. Uz mnogobrojne dodatne usluge u telefoniji omogucuje brzi i kvalitetniji pristup Internetu.
k56flex (k56flex)
Modemski sklop (chipset) kojim je Rockwell omogucio spajanje i prijenos podataka s Interneta brzinama do 56.000 bps. Uvo?enjem v.90 protokola (koji je postao standard) polako se napusta.
kolacic (Cookie)
Mali fajl koja sadrzi podatke o posjeti nekom Web sajtu. Vlasnici Web sajta na taj nacin rade statistiku posjeta. Cookie takodjer pamti neke postavke koje ste namjestili i podatke koje ste upisali na posjecenom sajtu (npr. lozinku).
korisnicki racun (account)
Korisnicki racun vlasniku omogucava koristenje odredjenih mreznih usluga. Npr. korisnicki racun za e-mail omogucava njegovo korictenje. Pod terminom korisnicki racun podrazumijevaju se korisnicko ime i lozinka koji omogucavaju pristup odredjenoj usluzi.
korisnicko ime (username)
Rijec ili niz znakova koji oznacava korisnika na nekom sistemu, te mu omogudjuje pristup do odredjenih usluga, podataka i sl. na koje ima pravo. Drugi nazivi su login ili userID. Korisnicko ime provjerava se lozinkom.
lozinka (password)
Lozinka se koristi iz sigurnosnih razloga za potvrdu korisnickog imena. Kako je korisnicko ime vise manje javni podatak, lozinka je ta koja korisniku omogucuje pristup, pa je potrebno da ona bude tajna i da je nije lahko pogoditi. Neki sistemi imaju posebna pravila za izmjenu lozinke, te zahtijevaju da lozinka sadrzava najmanje osam znakova, od njih barem jedan broj i jedno veliko slovo.
ludo a (crazy a, at, monkey)
Monkey, ludo a i et nazivi su za znak "@". Englesko znacenje znaka je at (kod), a koristi se u adresama elektronske poste kako bi se oznacilo na kojem posluzitelju korisnik ima otvoren korisnicki racun.
mailing lista (mailing list)
Lista u kojoj su pohranjene e-mail adrese korisnika koji su se prijavili za primanje poruka s mailing liste. Liste su tematske, a poruke se automatski isporucuju prijavljenim korisnicima.
Mapa (Folder)
Kao i prava mapa to je mjesto u kojem su zajedno spremljene neki fajlovi i druge mape, a nalazi se na tvrdom (eng. hard) disku Vaseg kompjutera.
Mjesto prisustva (Point Of Presence)
Mjesto na kojem davatelj Internet usluga (ISP) ima svoj pristupni cvor, tj. na kojem moze pruzati svoje usluge.
Modem (Modem)
Uredjaj koji sluzi za komunikaciju kompjutera s drugim kompjuterima, tj. za povezivanje na Internet. Modem pretvara digitalne kompjuterske signale u analogne, pogodne za prijenos telefonskom linijom. Modem moze biti ugradjen u kompjuter (interni) ili spojen na serijski ili USB port kompjutera (eksterni).
Mreza (Network)
Pojam koji oznacava vise medjusobno povezanih kompjutera, sposobnih da razmjenjuju podatke.
Mrezne usluge (Network Service)
Informacije s Interneta korisnicima su dostupne putem usluga kao sto su WWW, e-mail, FTP, chat itd.
PDF (Portable Document Format)
PDF je nacin zapisa datoteka koji je razvila firma Adobe. Objedinjava tekst, slike i ostale sadrzaje u jedan fajl. Na Internetu se cesto koristi za distribuciju prirucnika i uputstava. Za pregledavanje PDF datoteka potreban je program Acrobat Reader.
Pokretac (Driver)
Program cija je namjena da upravlja nekom kompjuterskom komponentom (npr. modemom). Ispravan driver uslov je ispravnog koristenja kompjuterske komponente. Neispravan driver prouzrokovat ce razne probleme pri radu s komponentom.
POP3 (Post Office Protocol)
Protokol koji se koristi za primanje poruka elektronske poste.
Poruka elektronske poste ili e-mail poruka (E-mail message)
Poruka koja se salje elektronskom postom. Osnovni sadrzaj je tekst, a njemu se mogu dodati i drugi fajlovi.
Posluzitelj (Server)
Kompjuter stalno spojen na Internet cija je funkcija obavljati neku od usluga, kao sto su WWW, e-mail, FTP, telnet, IRC itd. Za svaku uslugu na posluzitelju je pokrenut zaseban program.
Postcardware (Postcardware)
Programski atribut koji oznacava da se program smije slobodno distribuirati bez izmjena i da ga mozete besplatno koristiti neko odredjeno vrijeme (poput shareware programa), no nakon tog perioda morate ga kupiti od autora. Sredstvo placanja nije novac vec - razglednice. Autoru za program morate poslati razglednicu. :)
Preglednik (Browser)
Naziv za program koji sluzi za surfanje Web stranicama. Najpoznatiji preglednici su Internet Explorer i Netscape Navigator.
Pribadaca (Attachment)
Fajl bilo koje vrste (slika, Word dokument itd.) koja se salje kao dodatak osnovnoj e-mail poruci. Pri slanju pribadace potrebno je obratiti paznju na velicinu fajla koji se dodaje e-mailu. Fajl treba biti sto manji.
Protokol (Protocol)
Skup pravila koja se koriste pri prijenosu podataka. Posiljalac i primalac moraju koristiti isti protokol.
Quicktime (Quicktime)
To je multimedijska tehnologija za razvoj, pohranu i prezentaciju, koju je razvio Apple. Quicktime ujedinjuje zvuk, tekst, animaciju i video u jedan fajl. Koristesi Quicktime player, bilo kao sastavni dio Web browsera ili kao samostalnu aplikaciju koju mozete downloadati s Interneta, mozete pregledavati multimedijalne sekvence. Quicktime fajlovi mogu se prepoznati po ekstenzijama: QT, MOV i MOOV.
Radna povrsina (Desktop)
Naziv radne povrsine Vaseg kompjutera ako koristite Windowse. Desktop je zelene boje nalik na stare uredske podmetace za stol koji su bili zelene boje kako ne bi umarali oci. Dekstop, naravno, mozete promijeniti, pa umjesto u zelenu podlogu mozete gledati u bilo koju sliku koju sami odaberete (nije preporu?ivo).
Shareware (Shareware)
Programski atribut koji oznacava da se program smije besplatno koristiti samo neko odredjeno vrijeme. To je neka vrsta probnog perioda (najcesce 30 dana). Ako nakon isteka tog perioda i dalje zelite koristiti program, morate ga kupiti, odnosno platiti autoru. Shareware program se smije distribuirati bez izmjena, no ne i nakon sto ga kupite.
Site (Site)
Skup povezanih Web stranica. Web site je skup svih stranica unutar iste domene.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protokol koji se koristi za slanje poruka elektronske poste.
Spojeno (On-line)
Kada je kompjuter on-line, to znaci da je on spojen na mrezu (Internet) i da je u vezi s drugim kompjuterima koji su takodjer spojeni na tu mrezu.
Surfanje (Surfing)
Popularni naziv za pregledavanje sadrzaja Web stranica na Internetu.
TCP/IP (TCP/IP)
Protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) na kojem se zasniva rad Interneta.
Telefonska veza (Dial-Up connection)
Veza na Internet ostvarena koristenjem telefonske linije i modema.
URL (Uniform Resource Locator)
Standardizirana shema adresiranja sadrzaja na Internetu. Osnovna struktura je hijerarhijska i raste s lijeva na desno.
V.90 (V.90)
Modemski protokol koji omogucava prijenos podataka brzinom do 56.000 bps. Nastao je iz x2 i k56flex protokola.
Veza (Link)
1. Dio Web stranice (rijec, recenica, slika, ikona) koji vodi na drugu Web stranicu, odnosno sliku, fajl ili uslugu.
2. Spoj izmedju dva kompjutera ili nekih drugih uredjaja u mrezi.
W@P (Wireless Application Protocol)
WAP ili W@P je protokol koji omogucava pristup Internetu putem mobilnog GSM telefona. Pristup je moguc samo odredjenim sadrzajima, kao sto su e-mail i Web stranice posebno napravljene za W@P uredjaje. Kako bi se W@P koristio, GSM uredjaj ga mora podrzavati.
Web stranica (Web Page)
Web stranica je (HTML) dokument dostupan putem usluge WWW. Stranica je zapravo tekst kodiran HTML jezikom, koji sadrzi linkove, a moze sadrzavati i slike, te audio i video zapise. Predvidjena je za gledanje putem posebnih programa (browsera). Npr. osoblje.html je jedna Web stranica na COBNet Web sajtu.
WWW (World Wide Web)
Svjetska mreza medjusobno povezanih fajlova u obliku teksta, slika i zvukova. To je ujedno i najpopularnija usluga, koju mnogi pogresno poistovjecuju s Internetom.
X2 (X2)
Modemski protokol koji omogucava spajanje i prijenos podataka s Interneta do korisnika na brzinama do 56.000 bps. Razvio ga je US Robotics, a uvo?enjem v.90 protokola (koji je postao standard) se polako napu?ta.
Zakrpa (Patch)
Program cijom se instalacijom automatski popravljaju uocene greske (eng. bugovi) u nekom programu.  
--------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA:
Naravno, ovo nisu svi moguci pojmovi koje imam danas u Internet svijetu, nego samo mali dio i to najvazniji koji vam moze pomoci ako ste negdje zapeli!!!

--------------------------------------------------------------------------------