Make your own free website on Tripod.com
Los sahat
                                             LOS SAAT

Vo jen denj,vo tornik,strinki Zaimici gi doslje i knjiga i teljigrama.Ka za belja,Ismet bif vo skolo,pa mati mene me pratila da gi ge ispujem.Toga nijena zena ne znla da pisuje.Sve take,deca vikalje da gim pisujet i da gim pujet knjige.
I knjiga i teljigrama strinki gi doslje ot Beljigrad,ke gi rabotaf Safet,sin boguan.Safet imaf mlogu hubaf ducan vo Beljigrad.Dur gi sum ga puaf knjiga strinka zelala ot radost.
"Mati mila,
Kako mi si majcice mua? A ti je tesko so mi si ostanala sama? Za mene nemoj da brotas,jako sum hubavo.Mati da te prasam vreme doma kakvo je? Ovde mlogu vrne dos.Mati,poracaj mi koga da dojdem da ti pokosim.Ka so vrne ljivade trebe da ni se hubave.Ako prasujes za ducan,mlogu hubavo mi rabota.Cirak mlogu me slusa.Majcice mua mila,mi pisujes elji Esma me ostajla.Ako majko,ako.Ce najdem dejka po hubava i po pristala.I vake ona nebila za kuca nasa.Ti nemoj da se kines.Sve ce bide,samo zdravje.Za inajet ce naprajme kuca najgoljema.
Majko,deneska ce ti pratim pare ama da ge ishardjis sve.Nemoj da ge cuvas.Nemoj da mi ge cuvas za svadba.Za nisto hasret nemoj da sedis.Za svadba druge ce ti pratim.
Majko,seljam svim koj so ce prasa za mene.Nemoj da mi se kines.Te grlji i te celjiva sin,Safet."
Ka sum ga dopuaf knjiga,strinka zbifnala.Mi dala jeno kutijice lokum.Ka sum izev jeno kalapce mi dala teljigrama.Sucur prvo vo sebe ga ispua.Lafoj kuse,ostre ka nos,me brcnaha do srce.
"Safet se udavif vo Dunaf.Jos ne sme go naslje.
Sadik."
Ne sum imaf kuvet usta da otvorim.Zelajeci sum izbegaf nadvor.Strina trcala po mene so kutijice lokum vo ruke i me moljila da se vratim.
Aksamesti,strinka se redila ka kukajca.Svaki denj take,ka zmija pistila.Dur ne dala dusa cekala sina da gi dojde da go ozeni.Pare ne ge ishardzila,ge cuvala za svadba.
Taja godina,ka se udavif Safet,Esma se omuzila.Rodila cetiri deca,sve gi se dejcica.